Bouwgenoot Bouwkundig Adviesbureau ondersteunt u van schets tot en met oplevering

Bij de bouw van een huis of bedrijfspand is goed vooronderzoek, planvoorbereiding en gedegen bouwbegeleiding onmisbaar. Komt het beoogde pand in regio Deventer te staan? Dan neemt Bouwgenoot deze taken graag op zich. Speelt energiebesparing een grote rol in uw bouwproject? Ook dan zijn we de geschikte partij voor u. We hebben veel ervaring met het toepassen van energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan het adviseren van goede isolatie, beglazigen, zonnepanelen en warmtepompen. Alle nieuwbouw woningen moeten worden gebouwd zonder gasaansluiting.
Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna EnergieNeutrale Gebouw eisen (BENG).
In een vrijblijvend gesprek geven we aan wat we voor u kunnen betekenen. We bespreken welke energiezuinige opties mogelijk zijn en aan welke belangrijke zaken u moet denken tijdens het bouwproces.

Bouwplanning, -begeleiding en directievoering

Lees meer over wat Bouwgenoot kan betekenen in de verschillende fases van uw bouwplan.

Schetsplan en haalbaarheidsonderzoek

Tegen relatief beperkte kosten krijgt u snel een helder beeld over de haalbaarheid van uw bouwplan en wat de mogelijke beperkingen zijn. We nemen hierin zowel de technische als de financiële kant van uw project onder de loep.

In deze fase kan Bouwgenoot voor u:

 • uw wensen inventariseren
 • een schetsplan maken
 • het plan toetsen aan het bestemmingsplan
 • een preadvies aanvragen bij de gemeente
 • de subsidiemogelijkheden onderzoeken
 • een globale kostenraming maken
 • een exploitatieberekening opstellen.

Bouwtekening en aanvraag omgevingsvergunning

In deze fase, wanneer uw schetsplan verder wordt uitgewerkt tot een definitief plan, kunnen wij u van dienst zijn met; 

 • bouwtekeningen maken
 • toetsing van het definitieve bouwplan aan het bouwbesluit
 • aanvraag omgevingsvergunning(en)
 • aanvraag eventuele subsidies

Werkbeschrijving en aanbesteding

Wilt u werkzaamheden door derden laten uitvoeren, dan is het essentieel dat u hier heldere afspraken over maakt en deze

vastlegt. In deze fase kan Bouwgenoot u van dienst zijn met:

 • het opstellen van een werkbeschrijving of een bestek
 • werktekeningen maken
 • selecteren van aannemers en de aanbesteding regelen
 • controleren prijsaanbiedingen van de aannemers
 • overeenkomst van de aanneming opstellen.

Bouwbegeleiding

Namens u kunnen medewerkers van Bouwgenoot optreden als toezichthouders op de bouw. Wij bewaken de kwaliteit en de planning, en controleren of er volgens het contract wordt gebouwd. Onder bouwbegeleiding vallen:

 • bewaken van kwaliteit van de uitvoering
 • controle van de werktekeningen
 • signaleren van afwijkingen en actie ondernemen
 • besprekingen voeren
 • en eindoplevering.

Directievoering

Tijdens de uitvoering van uw bouwproject kunt u zich laten vertegenwoordigen door Bouwgenoot. Wij zorgen ervoor dat uw project wordt gebouwd zoals is vastgelegd in de werkomschrijving / bestek en de tekeningen. Tevens zijn wij namens u het aanspreekpunt voor alle partijen. De directievoerder van Bouwgenoot kan voor u:

 • rond beslismomenten adviseren
 • werkzaamheden van diverse partijen coördineren en afstemmen
 • vergaderingen organiseren en notuleren
 • afspraken van betrokken partijen bewaken en zorgen voor naleving
 • afwijkingen signaleren en actie ondernemen
 • meer- en minderwerk beoordelen
 • controleren van facturen en van eindafrekeningen
 • zorgdragen voor de oplevering.
Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek