Keuringen en inspectierapporten voor bouw en verkoop

Wanneer u een bestaande woning of bedrijfspand koopt wilt u graag vooraf weten hoe het pand er bij staat. Is er sprake van gebreken of achterstalling onderhoud? Staat de prijs in verhouding tot de kwaliteit van het pand? Door het pand te laten inspecteren krijgt u inzicht in de bouwkundige staat en een indicatie van eventuele herstelkosten.  Ook bij een nieuw te bouwen woning kan Bouwgenoot u van dienst zijn met controles tijdens de bouw en/of het verrichten van een opleveringkeuring. 

Het inspectierapport voor subsidieaanvraag

Het is mogelijk om voor een subsidieaanvraag een inspectierapport te laten opstellen. Dit kan belangrijk zijn wanneer u bijvoorbeeld subsidie wilt aanvragen voor het schilderen van houtwerk. Uit een inspectierapport moet dan blijken dat er geen sprake is van houtrot. Bouwgenoot voert deze inspectie graag voor u uit.

Neem contact op

Bouwtechnische keuring

De staat van uw pand is meestal visueel goed in te schatten. Met een inspectierapport van Bouwgenoot heeft u een helder overzicht in handen van de te verwachten herstelkosten en gebreken. U kunt onze service ook aanvragen zonder rapport. Dan loopt u samen met onze medewerker door het pand. Hij legt u dan ter plaatse uit hoe de staat van het pand is.

Maak een afspraak

Bouwcontroles

U kunt Bouwgenoot inschakelen om tijdens de bouwwerkzaamheden op belangrijke momenten te komen inspecteren. Het gaat dan over constructieonderdelen van het gebouw die na oplevering niet meer zichtbaar zijn. U en de betrokken partijen ontvangen ontvangt hiervan een rapport. Worden er gebreken geconstateerd, dan leggen we dit direct aan u voor, zodat u tijdig in kunt grijpen.

Opleveringskeuring

Vraagt u Bouwgenoot om een opleveringskeuring, dan loopt een deskundige medewerker van ons met u mee tijdens de oplevering. Ter plekke worden de tekortkomingen, onduidelijkheden en afspraken genoteerd. U krijgt dan een keuringsrapport. Normaal gesproken wordt de aannemer vooraf geïnformeerd over het betrekken van een onafhankelijk adviesbureau.


Wilt u meer weten?

Neem contact op