Logo Bouwgenoot B.V.

Overige specialismen

Directievoering

Tijdens de uitvoering van uw bouwproject kunt u zich volledig ontzorgen en laten vertegenwoordigen door Bouwgenoot. Wij zorgen ervoor dat uw project wordt gebouwd zoals is vastgelegd in de werkomschrijving / bestek en de tekeningen. Tevens zijn wij namens u het aanspreekpunt voor alle partijen.

De directievoerder van Bouwgenoot kan voor u:

werkzaamheden van diverse partijen coördineren en afstemmen;
rond beslismomenten adviseren;
bouwvergaderingen organiseren en notuleren;
bewaken van kwaliteit en planning van de uitvoering;
regelmatig bouwtechnisch overleg en besprekingen voeren;
afspraken van betrokken partijen bewaken en zorgen voor naleving;
afwijkingen signaleren en actie ondernemen;
meer- en minderwerk beoordelen;
controleren van termijnen en fiatteren naar staat van het geleverde werk;
zorgdragen voor de oplevering en nazorg.

Splitsingstekeningen

Een splitsingstekening is een juridisch document waarop de grenzen tussen de ruimten voor privé en gemeenschappelijk bezit zijn aangegeven.

Hebt u een splitsingstekening nodig voor uw gebouwen complex?

Planmatig onderhoud en opstellen MJOP

Wilt u meer weten over de bouwkundige staat van uw pand en wat het de periodieke onderhoudskosten gaan bedragen en wat u als VvE moet reserveren voor planmatig onderhoud.

Bouwgenoot kan een bouwtechnische inspectie uitvoeren en de bouwkundige staat van het gebouw vaststellen. Vervolgens wordt er een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor een door u gewenste periode (meestal 15 jaar).

Tevens kunnen wij u adviseren in het verbeteren en verduurzamen van uw pand. Wilt u meer hierover weten en wat wij eventueel voor u kunnen betekenen?

Bouwtechnische inspecties

De staat van uw pand is meestal visueel goed in te schatten. Hebt u last van scheurvorming, zettingsverschijnselen, lekkage of vochtproblemen in uw pand?

Met een inspectierapport van Bouwgenoot heeft u een helder overzicht in handen van de gebreken en de te verwachten herstelkosten. Waarnodig helpen wij u bij het inschakelen wij een gespecialiseerd bedrijf. U kunt onze service ook aanvragen zonder rapport. Dan lopen we samen met u door het pand. Wij leggen u dan ter plaatse uit hoe de staat van het pand is en welke acties u kunt ondernemen.